top of page
Image by Aaron Burden

SP Junior

dla uczniów klas 2-3 szkoły podstawowej

Spotykamy się dwa razy w tygodniu. Zajęcia trwają 45 minut. Ilość spotkań w roku: 60.

Cennik 2022/23 już wkrótce...

Image by Element5 Digital

SP Standard

dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej

Spotykamy się dwa razy w tygodniu. Zajęcia trwają 60 minut. Ilość spotkań w roku: 60.

Cennik 2022/23 już wkrótce...

bottom of page